Το όνειρο που είδα χθες το βράδυ

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Στάθηκα

στα ποδιά μου
και κοίταξα ψηλά…..
Λίγο ήθελα να φτάσω ουρανό…..
Άνοιξα τα χεριά μου πολύ
Αλλά είδα τον ουρανό να
Φεύγει να χάνεται από την Γη …………

Δεν υπάρχουν σχόλια: