Το όνειρο που είδα χθες το βράδυ

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Σκοτάδι


τριγύρω
Και όλα μοιάζουν
να έρχονται από το χθες ….
Σκοτάδι τριγύρω
Και ακούω βήματα ξανά…..
Σκοτάδι τριγύρω
Και χάνω το μέτρημα εγώ !!!!!

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Στάθηκα

στα ποδιά μου
και κοίταξα ψηλά…..
Λίγο ήθελα να φτάσω ουρανό…..
Άνοιξα τα χεριά μου πολύ
Αλλά είδα τον ουρανό να
Φεύγει να χάνεται από την Γη …………

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Υπάρχουν

το ξέρεις στιγμές
που λες δεν θα βγεις ζωντανός…..
Υπάρχουν το ξέρεις στιγμές
Που νιώθεις νεκρός …..
Υπάρχουν το ξέρεις στιγμές
Μαγικές ,λίγες , μοναδικές …..
Υπάρχουν το ξέρεις στιγμές
Που ένα σου χαμόγελο μου δίνει πνοή…..

Θυμάμαι

θυμάμαι ……
Μια να βλέπω σκοτάδι
Και μια φως …….
Θυμάμαι θυμάμαι
Το άσπρο και το μαύρο …….
Να δένουν ξανά….
Θυμάμαι θυμάμαι
Εγώ να περνάω από τον ίδιο δρόμο
Με αδειανή ψυχή……..