Το όνειρο που είδα χθες το βράδυ

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Tell


me would you kill to save a life?
Tell me would you kill to prove you're right?
Crash, crash, burn, let it all burn
This hurricane's chasing us all underground

Δεν υπάρχουν σχόλια: